Klassrumsteater om fascism

Föreställningen ger publiken verktyg att identifiera och förstå fascism. Den avvikande meningen söker efter fascismens spår i samtiden och lotsar publiken genom -ismer och begrepp. Vi följer utvecklingen från franska revolutionen fram till fascismens födelse år 1919 fram tills i dag.

DE SJU DISKRIMINERINGSGRUNDERNA: För att orättvis behandling ska vara diskriminerande enligt lagen måste det ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

  • Etnicitet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Kön
  • Sexuell läggning
  • Funktionsnedsättning
  • Ålder
  • Könsidentitet och könsuttryck

Läs mer på do.se

Gör en intresseanmälan redan idag!

Klassrumsteater Den avvikande meningen

Allmänt

Målgrupp: 13 år och uppåt
Längd: 45 minuter
Publikantal: Skolföreställning: 30 st, Offentlig föreställning 60 st
Spelyta: 4×4 meter*.*.
Takhöjd: minst 2,40 meter.
El-krav: Inga.
Mörkläggning: ingen
Bärhjälp: nej
Gage: 1:a fst 9500 kr, 2:a fst samma dag&lokal 5000 kr
Tillkommer logi, traktamente och resa.

Manus & konstnärligt team: Manusförfattare: Jens Peter Karlsson, Regi: Robert Markström

Medverkande
Angelica Alkberg & Malin Falk

* = Måtten är exklusive publikplatser. Arrangören står för sittplatser.