• Föreställning: Den avvikande meningen
  • Efterarbete: Trygghet & allas lika värde
  • Personalfortbildning: Forumspel & värderingsövningar

Föreställning: Eleverna får först se klassrumsföreställningen “Den avvikande meningen” som handlar om fascismens födelse 1919. De får följa utvecklingen från franska revolutionen fram till fascismens födelse år 1919 och vidare genom det dramatiska 1900-talet. Föreställningen ger publiken verktyg att identifiera och förstå fascism. Den undersöker om ideologin försvann i och med att Tredje riket föll samman 1945 eller om den finns kavar och påverkar samhället än i dag. Den avvikande meningen söker efter fascismens spår i samtiden och lotsar publiken genom förvirrande -ismer och begrepp.

Efterarbete: En aktiv värdering – ett frivilligt val. Efterarbetet med eleverna hålls i direkt anslutning till föreställningen. Tillsammans tar vi tempen på elevernas livsvärld, attityder och värderingar. Genom övningar lyfter vi en mångfald av tankar och ger eleverna möjlighet att ta del av varandras värderingar. Målet är att ge handlingsberedskap och att verka för demokrati.

Personalfortbildning: Forumspel är en metod där alla tränas att se och agera mot förtryck i vardagen. Dessa orättvisor kan till exempel finnas i skolan, kompisgänget eller idrottsföreningen. Där kan de ta sig uttryck genom ord, blick och handling. Förtryck kan också finnas inom den enskilde individen och kan där visa sig genom en förminskande syn på sig själv och sin egen förmåga.
Under en två timmar lång kursträff arbetar vi teoretiskt och praktiskt med att synliggöra de tre olika delarna i en förtryckarsituation; förtryckaren, den utsatte samt den passiva. Kursdeltagarna får genom olika övningar, metoder och rollspel egna verktyg för att i grupp förebygga och hantera konfliktsituationer.

Gör en intresseanmälan redan idag!

HUMAN RIGHTS

Allmänt

Målgrupp: Åk7-åk9
Längd: 90 minuter
Deltagare: Max 30 elever/pass
Lokal: Ett klassrum
Takhöjd: minst 2,40 meter.
El-krav: Inga.
Mörkläggning: ingen
Bärhjälp: nej
Gage: Begär offert för er skola/ kommun

* = Måtten är exklusive publikplatser. Arrangören står för sittplatser.