Med sagan som utgångspunkt för fantasi, lek och gestaltning

Vi ger tips på hur du utifrån sagan som utgångspunkt och med dramapedagogiska tankar kan skapa temaarbeten. Tillsammans tar personalgruppen fram flera förslag på övningar, lekar och projekt som kan fördjupa arbetet. Dessa sammanställs och lämnas till deltagarna tillsammans med innehåll ur föreläsningen. På så sätt skapar vi gemensamt en liten handbok för ett temaarbete. Denna handbok kan ge inspiration och handfasta tips på planering till flera sagoprojekt.

Gör en intresseanmälan redan idag!

Med sagan som utgångspunkt

Allmänt

Målgrupp: Personalfortbildning
Längd: 2 timmar
Deltagare: Max 20 st
El-krav: 10A
Mörkläggning: Behövs ej
Bärhjälp: Behövs ej
Gage: 9000 kr ex.moms
Tillkommer Resa & eventuellt traktamente/logi

* = Måtten är exklusive publikplatser. Arrangören står för sittplatser.