Välkommen som teaterarrangör! Här finns några råd på vägen till ett lyckat arrangemang till dig som arrangerar teaterföreställningar:

Inför teaterbesöket

Affischer och marknadsföringsmaterial försöker vi leverera senast tre veckor innan speldagen.

Mun-mot-mun-metoden ger den allra bästa effekten att få ut information. Försök gärna att ta vara på möjligheten att berätta om kommande teaterkväll i olika sammanhang, t ex på föreningsmöten, på arbetsplatser eller vid fikabordet.

Några dagar före speldagen tar teatern kontakt med arrangören för att kolla om något är oklart och vem som tar emot oss. Ring gärna om ni har funderingar kring besöket. Det är alltid lättare att klara ut eventuella problem i förväg än när vi väl är på plats för att bygga

Du som är kontaktperson

Kontaktpersonen är den som ska finnas tillgänglig under gruppens gästspel och vara den behjälplig. Läs kontrakt och ev bilagor noga. Be gruppen om en teknisk specifikation och checklista som du kollar och prickar av punkt för punkt. (Se vidare Teknik i spellokalen). Ge gruppen en vägbeskrivning och avtala en ankomsttid då du möter upp och visar till rätta. Kaffe gör (de flesta) människor lyckliga! Samla ihop den bärhjälp gruppen behöver. Se till att de som ska bära är fysiskt kapabla till detta då utrustningen ibland kan vara tung. Informera om gruppens gästspel på skolan, i föreningen etc.

Om du är kontaktperson på en skola eller dylikt se till att de klasser som ska se föreställningen finns där i tid. Ibland kan också gruppen behöva hjälp med själva insläppet.

Under teaterbesöket

  • När vi kommer måste lokalen/scenen vara helt tom och städad, logerna preparerade och städade, lastintag fritt och vid behov snöröjt och sandat och för övrigt allting klart för inlastning och uppmontering av vår dekor och utrustning.
  • Arrangör ska vara på plats 1 tim innan föreställningen och se till att alla förberedelser för teaterföreställningen är klara. Biljettkassa, insläpp, mm.
  • Efter föreställningen behövs bärhjälpen igen för att tillsammans med teaterns personal riva och lasta dekoren.
  • Efter föreställningen behöver turnéledaren veta publikantalet eftersom vi för statistik både för vår egen del och för den royalty som teatern skall betala till förlaget.

Att bo på hotell

Teater Mila turnerar minst fyra månader per år. Ofta ligger ensemblen ute 1-2 veckor i sträck, ibland långt hemifrån. Turnélivet är slitsamt, intensiva arbetspass och långa bilresor varvas med perioder av relativ sysslolöshet om ensemblen vistas på samma ort en längre tid. Under sådana förhållanden är ett bra boende av yttersta vikt. Oftast åligger det arrangören att boka hotell. Förvissa dig personligen om standarden på hotellet och ha då i åtanke att detta är skådespelarnas »hem« 120 dagar om året.

Följande saker tycker vi att boendet ska uppfylla:

  • Det ska vara rent och fräscht.
  • Rummet ska vara utrustat med TV och trådlöst internet, samt ha egen toalett och dusch eller bad.
  • Det ska finnas möjlighet att äta en lagad frukost på hotellet.
  • Hotellet ska ligga nära ortens centrum.

Vi är väl medvetna om att det på mindre orter med litet urval av hotell kan vara svårt att tillmötesgå våra önskemål. Kontakta oss i så fall, så får vi diskutera en lösning.

Tveka aldrig att kontakta oss på teatern om det är något som känns oklart!