Om Teater Mila

Två händer som håller en papperslapp med texten human rights.

HUMAN RIGHTS

Teater Mila arbetar med scenkonst och dramapedagogik. Teatern står för konstnärlig höjd och pedagogisk kvalité. Teatern utgår från Luleå i Norrbotten och turnerar i hela Sverige.

Idag består vår verksamhet av tre huvudområden:

Regionalt uppdrag

Utgångspunkten för det regionala verksamhetsbidraget samt de nationella kulturpolitiska målen.

Uppdraget innebär att organisationen ska:

• Bedriva kontinuerlig länsverksamhet i Norrbotten.

• Arbeta medvetet och systematiskt för ökad jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet.

• Arbeta med verksamhet för/av/med någon/några av områdena: barn och unga,

• Nationella minoriteter och urfolk samt kultur och hälsa.

• Medverka till samverkan och nätverksbyggande mellan länets organisationer, föreningar och övriga aktörer med koppling till organisationen.

• Tillse att all verksamhet är alkohol- och drogfri.

Logga Region Norrbotten

Verksamhetsberättelser