Om Teater Mila

Personal

Bild från vänster: Malin Falk, Jakob Granqvist, Amanda Gordon och Angelica Alkberg.

Teater Mila arbetar med scenkonst och dramapedagogik. Teatern står för konstnärlig höjd och pedagogisk kvallité. Teatern utgår från Luleå i Norrbotten och turnerar i hela Sverige.

Idag består vår verksamhet av tre huvudområden:

Regionalt uppdrag

Utgångspunkten för det regionala verksamhetsbidraget för kulturorganisationer är Norrbottens Kulturplan 2018-2021 samt de nationella kulturpolitiska målen.

Uppdraget innebär att organisationen ska:

• Bedriva kontinuerlig länsverksamhet i Norrbotten.

• Arbeta medvetet och systematiskt för ökad jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet.

• Arbeta med verksamhet för/av/med någon/några av områdena: barn och unga,

• Nationella minoriteter och urfolk samt kultur och hälsa.

• Medverka till samverkan och nätverksbyggande mellan länets organisationer, föreningar och övriga aktörer med koppling till organisationen.

• Tillse att all verksamhet är alkohol- och drogfri.

Logga Region Norrbotten

Verksamhetsberättelser