Vårt övningsregister finns till för att hjälpa de som är i behov av dramaövningar.
Dramaövningar är bra att använda sig av t.ex. för att samarbete och stärka en grupp. Men även för att starta ett samtal eller diskussion.
Tänk på att det är Du som ledare som har ansvar att leda gruppen och övningen.

Skulle det vara så att texten till en övning uppfattas som svårtolkad, avstå från den övningen och skicka ett mail till Ylva@teatermila.se, skriv övningens namn i ämnesfältet och vad som var otydligt.

Uppbyggnad

Övningsregistret är uppbyggt så att under varje rubrik finns våra övningar. När du klicka på övningens namn öppnas en PDF i ett nytt fönster.