Dramapedagog

Under den här rubriken huserar jag, Ylva Schönfeldt. Jag är utbildad dramapedagog och har jobbat med drama och teater på heltid sedan 1997.

Dramapedagogik handlar om att genom övningar och lekar utveckla deltagarnas förmågor inom bland annat kommunikation, samarbete, kreativitet, fantasi och koncentration. Det är också en utmärkt metod att utgå från i teaterskapandet. Inom pedagogiken återfinns drama inom förskola och fritidsverksamhet, i skolan är drama ett eget ämne men det kan också vara en pedagogisk metod i andra ämnen.

Jag håller kurser och fortbildningar inom;

  • Kroppsspråk
  • Berättande
  • Presentationsteknik/retorik
  • Forumspel
Dramapedagog Ylva Schönfeldt.

Moderator

En moderator, debattledare eller konferencier ger ert arrangemang en extra dimension. Moderatorn håller den röda tråden.  Sammanfattar och bidrar till Överskådlighet och sammanhang. En bra moderator hjälper till att göra budskapen tydliga, tillgängliga och intressanta.

Vi kan lyfta den interna kick-offen, konferensen eller kundarrangemanget.

Fortbildning för vuxna: två personer gör övningar

Konferencier

Vi hjälper er att föra programmet framåt och ta ett grepp om helheten. Vi är fogen som får era programpunkter att fogas samman och att få publiken i rätt sinnesstämning.

Ordets konferencier kommer från latinets conferre som betyder sammanföra.

Vi är bryggan mellan era programpunkter.