En metod för att stärka självkänsla, språk och mångfald

Berättarrummet

Samtliga era elever i F-9 och särskolan får komma till vårt berättarrum i 1,5 timme. Gruppen bör inte överstiga 16 personer/pass och kan med fördel vara blandad – de behöver inte känna varandra. Om skolan vill är detta ett utmärkt sätt att jobba med integration och mångfald. Låt elever från olika bakgrund träffa varandra.

Under workshopen bjuds det först på en interaktiv berättelse, sedan får alla vara med om några enkla berättarövningar där en berättelses byggstenar tränas. Efter det arbetar vi med det individuella berättandet där alla får leta upp och använda de historiekomponenter som de är mest sugna på att återge.

Fördjupning

I vårt skapande skola-paket ingår ett fördjupat arbete med en berättargrupp på 16 elever. Dessa får arbeta mer grundligt med personligt berättande och drama. Det kan även avslutas med en föreställning eller annan slutredovisning. Om en
skola vill dela dessa timmar på två grupper är det möjligt.
I fördjupningen ingår momenten minne, röst, improvisation, gestaltning och föreställning. Vi jobbar med målen ”Lär
känna dig själv och upptäck andra”. Medvetenhet, empati och respekt för varandras likhet och olikhet är viktiga ledord. Under denna del vaskas de personliga berättelserna fram och arbetsprocessen redovisas i en föreställning för hela skolan samt föräldrar och allmänhet – allt enligt era önskemål.

Målgrupp

Metoden kan användas av alla människor mellan 4-99 år. Metoden fungerar utmärkt för grundskola, särskola, ensamkommande, språkintroduktion, gymnasiet m.fl.

Syfte och mål

  • Skapa mötesplatser för mångfald.
  • Väcka fantasi och kreativitet.
  • Stärka barn och ungas självförtroende vid muntlig framställan.
  • Inspirera lärare som vill använda metoden i sin undervisning.

Fortbildning personal

Möjlighet finns till en tvåtimmars fortbildning för personal i samband med vårt berättarrum. Vi bjuder samtliga skolor på detta, kostnadsfritt (gäller de skolor som har skapande skolaprojekt med oss). Personalen är de som ska bära berättandet som metod vidare efter projektet är slut och är därmed viktiga nyckelpersoner för oss.

Gör en intresseanmälan av Berättarrummet redan nu.Tre barn upplever berättarrummet.


Bild inifrån berättarrummet.