Berättande- Mitt eget berättande (2 timmar)

Under kursträffen arbetar vi teoretiskt och praktiskt med ditt eller den egna gruppens berättande. Vi går igenom fyra viktiga områden för att du ska få ett grepp om vad berättande består. Föreställningsförmåga, att på ett trovärdigt sätt framställa miljöer, karaktärer, situationer och känslor.
Uppmärksamhet, mot gruppen och sitt eget kroppsspråk.
Kommunikation, med det valda materialet, med lyssnarna, med rekvisita och rum och med sina egna tankar och känslor.
Dramaturgi, berättandets grammatik, den yttre formen för en historia.

Med sagan som utgångspunkt för fantasi, lek och gestaltning (2 timmar)

Vi ger tips på hur du utifrån sagan som utgångspunkt och med dramapedagogiska tankar kan skapa temaarbeten som fyller flera mål ur läroplanen. Tillsammans tar personalgruppen fram flera förslag på övningar, lekar och projekt som kan fördjupa arbetet. Dessa sammanställs och lämnas till deltagarna tillsammans med innehåll ur föreläsningen. På så sätt skapar vi gemensamt en liten handbok för ett temaarbete. Denna handbok kan ge inspiration och handfasta tips på planering till flera sagoprojekt.

Forumspel – Grundkurs (2 timmar)

Forumspel är en metod där alla tränas att se och agera mot förtryck i vardagen. Dessa orättvisor kan till exempel finnas i skolan, kompisgänget eller idrottsföreningen. Där kan de ta sig uttryck genom ord, blick och handling. Förtryck kan också finnas inom den enskilde individen och kan där visa sig genom en förminskande syn på sig själv och sin egen förmåga.

Under en två timmar lång kursträff arbetar vi teoretiskt och praktiskt med att synliggöra de tre olika delarna i en förtryckarsituation; förtryckaren, den utsatte samt den passiva. Kursdeltagarna får genom olika övningar, metoder och rollspel egna verktyg för att i grupp förebygga och hantera konfliktsituationer.

Presentationsteknik

Att få tillfälle att prata inför en grupp människor kan ju kännas alldeles underbart. Eller förfärligt, vansinnigt hemskt. Oavsett vilket så kan vi hjälpa er! Vi erbjuder;

  • 1 h föreläsning om presentationsteknik.
  • 2 h workshop i presentationsteknik där teorier och praktiska övningsexempel blandas.
  • 2 h handledning där vi kommer till er och ger handfasta tips på hur ni kan stärka den presentation som ni redan har arbetat fram och som ni ska hålla inför grupp.

Kroppsspråk (2 h)

Kroppsspråket är det språk vi använder allra mest men kanske är allra minst medvetna om. Detta vill vi hjälpa er att ändra på genom en workshop där vi genom teorier och övningar stärker den kommunikativa kompetensen hos deltagarna.

Skådespeleri

Vill er amatörteatergrupp få lite ny energi? Vill ni lära er fler skådespelarövningar? Finns det kanske ett specifikt område ni vill utveckla er mer inom? Ni är hjärtligt välkomna med en förfrågan till oss. Vår pedagog och/eller våra skådespelare kan ta fram en skräddarsydd fortbildning och kommer ut till er och håller den i era lokaler!