Fortbildning Vuxna

/Fortbildning Vuxna
Fortbildning Vuxna 2018-01-16T16:04:50+00:00

Berättande- Mitt eget berättande (2 timmar)

Under kursträffen arbetar vi teoretiskt och praktiskt med ditt eller den egna gruppens berättande. Vi går igenom fyra viktiga områden för att du ska få ett grepp om vad berättande består. Föreställningsförmåga, att på ett trovärdigt sätt framställa miljöer, karaktärer, situationer och känslor.
Uppmärksamhet, mot gruppen och sitt eget kroppsspråk.
Kommunikation, med det valda materialet, med lyssnarna, med rekvisita och rum och med sina egna tankar och känslor.
Dramaturgi, berättandets grammatik, den yttre formen för en historia.

Med sagan som utgångspunkt för fantasi, lek och gestaltning (2 timmar)

Vi ger tips och idéer på hur du utifrån litteratur kan jobba gestaltande med barngrupper. Bland annat ger vi förslag på arbetsmetoder som låter barnen lära känna historiens figurer och som stödjer förmågan att fantisera kring bilderna i berättelsen. Kurstillfället bidrar också med idéer om hur deltagarna kan arbeta med gestaltningsövningar för att bearbeta en berättelses tema, karaktärer och miljöer.

Gestaltning

För att ytterligare utveckla leken kan man föra in en avsiktlig och till viss del styrd handling. Detta sker genom att pedagogerna går i roll och gestaltar karaktärer från berättelserna. Först är det bra att bestämma vilket tema ni vill att handlingen ska beröra. Det kan t.ex. handla om att någon har försvunnit, om att vara osams, rädd osv.

Oavsett vilken historia ni vill gestalta så är det pedagogen som spelar karaktären och styr berättandet inifrån gestaltningen. Övriga pedagoger kan delta och stödja arbetet med barnen.

Forumspel – Grundkurs (2 timmar)

Forumspel är en metod där alla tränas att se och agera mot förtryck i vardagen. Dessa orättvisor kan till exempel finnas i skolan, kompisgänget eller idrottsföreningen. Där kan de ta sig uttryck genom ord, blick och handling. Förtryck kan också finnas inom den enskilde individen och kan där visa sig genom en förminskande syn på sig själv och sin egen förmåga.

Under en två timmar lång kursträff arbetar vi teoretiskt och praktiskt med att synliggöra de tre olika delarna i en förtryckarsituation; förtryckaren, den utsatte samt den passiva. Kursdeltagarna får genom olika övningar, metoder och rollspel egna verktyg för att i grupp förebygga och hantera konfliktsituationer.