Om du söker Skapande Förskola och väljer oss innehåller vårt paket “Leklådan” följande:

  • Föreställningen “Leklådan”.
  • Fantasiworkshops för barnen.
  • Fortbildning för personalen.

Föreställningen “Leklådan”

Lillasyster vill inget hellre än att få leka med sin storebror. I hennes värld kan allting hända, där är ingenting omöjligt. Men storebror vill inte leka med sin syster, han tycker att hon är för liten och vet ju inte hur en leker. Plötsligt råkar lillasyster hitta storebrors hemliga låda som han fått av mormor. Det är bara de som har fantasi som får öppna lådan. Om en tänker på någonting riktigt intensivt och sedan öppnar lådan, så finns det där. Lillasyster säger att hon minsann har fantasi och därför måste få öppna den. Har du fantasi?

Affischbild leklådan.

Arrangörer

I spalten till höger ser du vilka saker vi måste ha för att kunna genomföra föreställningen “Leklådan”.
Måtten som beskrivs hittas ofta i större rum, som exempelvis gymnastiksal eller lekrum.

Behöver ni hjälp kan ni kontakta oss.

Allmänt

Målgrupp: 3-6 år.
Längd: ca. 40 minuter.
Publikantal: 60 personer.
Spelyta: 4×4 meter*.
Takhöjd: minst 2,20 meter.
El-krav: 10A.
Mörkläggning: ingen.
Bygg/rivningstid: 60/30 minuter.
Bärhjälp: nej.

Medverkande
Jonas Berglund & Lisa Lundqvist

* = Måtten är exklusive publikplatser. Arrangören står för sittplatser.

Fantasiworkshop

Leken är viktig för barns utveckling och lärande.
Ett medvetet bruk av leken för att främja varje
barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i
förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former
stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till
symboliskt tänkande samt förmågan att samarbeta och lösa problem.

Läroplan för förskolan, sida 6.

Berättarrummet

I fantasiworkshopen börjar vi med några uppvärmningsövningar innan vi gemensamt leker fram en egen berättelse. Det är barnens fantasi utifrån deras egna referensramar, som blir ingredienserna i berättelsen. Vi kommunicerar och samarbetar för att tillsammans berätta samma berättelse.
Teater Milas representant leder övningen och kommer att lägga till olika problem eller hinder i
berättelsen, som vi hittar lösningar på tillsammans.

Denna workshop syftar även till att inspirera personalen i hur de kan jobba med barnen
kring vissa temaarbeten.

Längd: 40-50 minuter.
Lokal:  Rum/Sal med fri golvyta att röra sig på.

Fortbildning för personalen

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap
Kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse,
färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar
med varandra. Vi vill utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen,
motivation och drivkraft för att söka kunskap.

Läroplan för förskolan, sida 6.

Bild från forbildning för pedagogerna.

Här ser vi att berättandet, dess byggstenar och förståelsen för dessa är viktiga redskap för
personalen på förskolan. Genom praktiska berättarövningar hittar vi nycklarna till en berättelse
och vidareutvecklar det egna berättandet för att kunna inspirera och vägleda barnen.

Berättandet och uppbyggnaden av en berättelse är en lustfylld och lärorik metod att använda
sig av vid förskolans olika temainriktade arbeten tillsammans med barnen. Här finns utrymme att
föra samman barnens fantasi, deras egna reflektioner och fakta. Sedan sätter man genom
berättandet in allt i ett sammanhang – med ökad förståelse.

Material
I samband med fortbildningen får deltagarna med sig en inspirationshandledning kring berättande,
fantasi och lek.

Längd: 120 minuter.
Lokal:  tillgång till projektor och duk.
Deltagare: Max 20st/träff.

Gör en intresseanmälan av paketet “Leklådan” redan nu.Leklådan


Föreställningsbild - Leklådan