Pga Covid19 är tyvärr årets teaterläger inställt.

Vi undersöker möjligheterna att kunna genomföra ett kortare läger till hösten istället.

Välkommen på Teater Milas teaterläger

Teater Mila har de senaste tio åren tillhandahållit teaterläger i Norrbotten och Västerbotten. Det har blivit en tradition och samtliga läger har varit välbesökta och uppskattade av deltagarna.

Vårt teaterläger är en plats och ett tillfälle där Du har möjlighet att bekanta Dig med drama och teater och där Du även får möjligheten att träffa, hänga och jobba med professionella skådespelare och dramapedagoger men det bästa med ett läger som detta, är att Du under en veckas tid kan fokusera och grotta in Dig i Ditt intresse för drama och teater med människor i Din egen ålder och med samma brinnande intresse för ämnet.

Tema 2020

Våra läger har varje år ett tema, och 2020 arbetar vi utifrån folktro och väsen.
Vi undersöker de gamla berättelserna och förflyttar dem till vår vardag. För visst finns det vättar, skogsrå och maror även i vår samtid…?
Vi kommer på sommarlägrets avslutning att framföra en egenproducerad föreställning!

Lägret genomförs den 14-18 juni för ungdomar födda 2004-2007.

Anmäl dig här!

Upplägg och övergripande planering

Oavsett tema jobbar vi alltid under lägrets första dag nästan uteslutande med gruppen. Detta för att alla nya och gamla deltagare ska få den trygghet som är viktig när en jobbar med drama och teater. Ett läger består ofta av en blandad grupp ungdomar där erfarenheten av teater kan skilja sig väldigt mycket vilket vi ser som en stor tillgång då vi lär oss av och med varandra för att utvecklas både som scenkonstnärer och människor. Målet är att det ska bli en föreställning men veckan är uppbyggd på ett sådant sätt att ungdomarna får vara med i beslutet om hur vi når målet.

Lägrets dagar är upplagda på följande sätt:

  • Dag 1  – Vi arbetar med dramaövningar i syfte att lära känna varandra och skapa ett gott arbetsklimat.
  • Dag 2 – Vi arbetar med teaterövningar.
  • Dag 3 – Vi fortsätter att arbeta med teaterövningar men påbörjar även produktionsarbetet.
  • Dag 4 – Vi fortsätter arbetet med produktionen och har genrep på kvällen.
  • Dag 5 – Vi fokus på uppvärmning av kropp och röst och har världspremiär av den nya föreställningen.

På ett teaterläger ligger mycket fokus på teater och vi har två teaterpass per dag.
Övrig tid tar våra fritidsledare över med planerade aktiviteter. Exempel på dessa är filmkvällar, lekar, grillning och häng.

En plats att växa på

Teater Mila erbjuder Dig verktygen, en plats och ett sammanhang där Du har möjlighet att prova på, utforska och utveckla ditt intresse för teater för vi tror att om en person får en trygg och positiv upplevelse i mötet med att arbeta med teater är chansen större att hen fortsätter även på sin hemort. På så sätt vill lägret vara en bidragande del till att teatern fortsätter att växa som konstform.

Teaterläger Norrbotten
Teaterläger: Barn ute på gräsmatta
Sponsring bidag stöd