På bilden syns berättaren och spelmannen Thomas Andersson. Thomas ler samtidigt som han håller en fiol i vänster hand och en stråke i höger hand.

Thomas Andersson