Skapande Skola

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturen och att möjligheten till eget skapande ökar.

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

Kulturrådet fördelar sedan 2008 årligen bidraget som går till grundskolans årskurs F-9, förberedelseklass och särskola. Ansökan görs mellan december och februari för den påföljande höst- och vårterminen.

Har din skola tankar på teman eller kulturprojekt som ni vill förverkliga? Tillsammans kan vi förverkliga era tankar med våra kunskaper.

Har ni frågor eller behöver hjälp, ta kontakt med Robert@teatermila.se.

 

Informationen är tagen från Kulturrådets hemsida.

 

Samling runt berättelsen