Offentlig föreställning 15 november på Lillan i Luleå.

Den avvikande meningen söker efter fascismens spår i samtiden och lotsar publiken genom -ismer och begrepp. Vi följer utvecklingen från franska revolutionen fram till fascismens födelse år 1919 fram tills idag.