Pga Covid19 är tyvärr årets teaterläger inställt.

Vi undersöker möjligheterna att genomföra ett kortare läger i höst.

 

Välkommen på Teater Milas teaterläger
Teater Mila har de senaste tolv åren tillhandahållit teaterläger. Det har blivit en tradition och samtliga läger har varit välbesökta och uppskattade av deltagarna.
Vårt teaterläger är en plats och ett tillfälle där du har möjlighet att bekanta dig med drama och teater och där Du även får möjligheten att träffa, hänga och jobba med professionella skådespelare och dramapedagoger men det bästa med ett läger som detta, är att du under en veckas tid kan fokusera och grotta in dig i ditt intresse för drama och teater med människor i Din egen ålder och med samma brinnande intresse för ämnet.

Tema 2020
Våra läger har varje år ett tema, och 2020 arbetar vi utifrån folktro och väsen.
Vi undersöker de gamla berättelserna och förflyttar dem till vår vardag. För visst finns det vättar, skogsrå och maror även i vår samtid…?
Vi kommer på sommarlägrets avslutning att framföra en egenproducerad föreställning!

Lägret genomförs den 14-18 juni för ungdomar födda 2004-2007.

Läs mer…